Kayacc Klavier

Steinway NY L 1977

Steinway NY L 1977

7,700,000- (税込)

Steinway NY L 1977年
奥行180×幅149 (cm)
色:ウォルナット ペダル数:3 
製造番号:450***