Kayacc Klavier

Steinway NY M 1935

Steinway NY M 1935

7,000,000- (税込)

Steinway NY M 1935年
奥行170×幅147 (cm)
色:walnut ペダル数:3 
製造番号:279***